Få læseforståelsen med

Reflection while Reading (RwR)
er en visuel læsestrategi.

RwR bruges i undervisningen mens der læses – fx mens eleverne læser en tekst i deres historiebog eller en artikel på internettet.

Ideen er, at synliggøre de tanker, man bør tænke, mens man læser. Tankerne har form som spørgsmål: Hvad fik jeg at vide? Forstår jeg ordenes betydning? Er der sammenhæng med tidligere viden?

RwR består af 5 tegninger som går i ring og leder eleverne gennem den tankerække de bør tænke mens de læser. Gennem arbejdet bliver eleverne opmærksomme på, hvilken tankerække de bør tænke mens de læser og hvilke tanker de evt. oplever som besværlige. Ved at gentage brugen automatiserer eleverne læsetankerne.

Det er vigtigt, at læreren demonstrerer for eleverne, hvordan man bruger RwR, så eleverne både får instruktionen auditivt og visuelt. Det kan være en god ide at lade eleverne arbejde sammen parvis, da de på denne måde kan tale sammen om og træne de tanker, som de senere skal kunne tænke ved egen kraft.

Når en tekst er gennemarbejdet, er det vigtigt at evaluere arbejdet sammen med eleverne.

 Lad eleverne formulere sig om:

  • Forstod jeg teksten?
  • Kan jeg huske det jeg læser? Hvor meget skal jeg læse ad gangen, inden jeg går læsetankerne igennem?
  • Hvad gør jeg, når jeg kommer til et ukendt ord eller begreb? Er det en god strategi?
  • Forbinder jeg det nye, med det jeg læste lige før? Sætter jeg det nye i sammenhæng med det jeg i øvrigt ved?
  • Er jeg opmærksom på, om jeg har forstået det læste godt nok til, at jeg kan læse videre? Hvad gør jeg, når jeg ikke helt kan huske eller forstå teksten?

RwR kan bruges på alle alderstrin og indeholder også undervisningsvejledning samt en beskrivelse af den bagvedliggende teori.

App´en er gratis og kan hentes fra App Store og Google Play, og er målrettet de engelsksprogede lande.