Google doc skabeloner til download.


1. Log ind på din egen Google konto.

2. Klik herefter på den skabelon (herunder) som du ønsker at arbejde i.

3. Gå ind i "Filer"

4. Vælg "Lav en kopi".

 

 

Skriv en fagtekst

Skriv om en oplevelse

Fra billede til tekst

Skriv et eventyr

Punktform

Notater - rækkefølge

Notater - fakta

Nyt stof

Diskussion for eller imod

Forsøg

At danne sig en mening

Boganmeldelse - faglitteratur

Sammenligning