Om grøn bog

Skabeloner
– Skriftlig fremstilling i dansk 7., 8. og 9. klasse

 

Den grønne bog indeholder skabeloner til danskfagets skriftlige fremstillinger i 7., 8. og 9. klasse. Bogen henvender sig både til elever, lærere og forældre og giver et konkret bud på, hvordan man kan fremstille følgende tekstgenre:

Ud over disse konkrete forslag til tekstgenre, får læseren en beskrivelse af, hvordan læreren kan inddrage skabelonerne i den almindelige undervisning, hvor der ofte er vidt forskellige elevtyper i klasseværelset.

Et vigtigt afsnit i bogen handler om, hvordan man kan give eleven feedback, så der opstår konkret læring, som eleven kan gemme i sin personlige skabelon og anvende senere.

Der bliver  også slået et slag for orden og struktur i elevens mapper (fysiske og digitale mapper), således det er muligt for eleven at finde tilbage til det lærte.

Bogen indeholder desuden forslag til, hvordan eleven kan redigere og rette sin tekster, lave samtalerunde, kildekritik og kildeliste.

Køb bogen her


130 sider
Forlaget Hjarbæk 2019