Uge 40 er international ordblindeuge

Uge 40 er international ordblinde uge

I den anledning vil der flere steder i landet blive sat fokus på ordblindhedens mange ansigter.
Når man er ordblind bøvler man med sproget og skriftsproget. Vi forbinder nok alle ordblindhed med læse- og stavevanskeligheder, mens det måske er knap så kendt, at ordblindhed også kan handle om at have problemer med at huske ord, fx deres betydning, hvordan de skal udtales og i hvilken rækkefølge de skal siges. Netop derfor kan ordblinde også have svært ved  at formulere sig eller forstå det de læser.
Uanset hvordan ordblindheden kommer til udtryk, er det næsten altid forbundet med store personlige omkostninger. Børn og unge ordblinde oplever, at de er anderledes, og at de ikke kan det deres kammerater kan.  Måske kan eleven mærke at han eller hun er til besvær for læreren eller ikke lever op til skolens forventninger; – og måske er mor og far kede af ordblindheden. De negative oplevelser og følelser kan på sigt blive en del af den ordblindes selvopfattelse, hvis der ikke bliver vist forståelse og givet støtte fra det omkringliggende samfund – og dig.

Vidste du at Einstein var ordblind?
Se NOTA´s film om kendte ordblinde.