FGU

 

FGU


På denne side finder du undervisningsmateriale som er målrettet FGU. Materialet er lavet i samarbejde med elever og lærere på FGU Kolding & Vejen og FGU Sydøstjylland, men andre må også gerne bruge det.

Opgaverne er stort set alle udformet som skabeloner og er tænkt som elevernes indre stillads - et stillads de kan støtte sig til, når de er i tvivl om, hvordan de lige gør og i nogle tilfælde også,  hvordan de kan formulere sig.

Den samme skabelon skal bruges flere gange af eleven, således eleven efterhånden forstår og husker, hvordan arbejdet kan bygges op. Når eleven bliver fortrolig med skabelonen og fx teksttypens struktur, vil eleven blive i stand til at at tilføje ekstra, lave ændringer og arbejde sig hen mod et personligt udtryk.

Metoden kan sammenlignes med mesterlæreprincippet.

Værkstedet

Når man arbejder i værkstederne, står det klart, at der er brug for små enkle opgaver som kan differentiere undervisningen. Derfor har vi også lagt vægt på, at det er opgaver som læreren kan udforme på stedet - i det øjeblik der er brug for dem.

Opgaver og elevark giver eleverne en tydelig struktur til arbejdet, ligesom de også afgrænser arbejdet for dem. Endelig har det også været vigtigt for os, at eleven kan udføre opgaven i værkstede i takt med at arbejdet bliver udført og refleksioner opstår.

 

Opgavetyper

Ved nogle af skabelonerne finder du en opgave, som underviseren med fordel kan printe ud og laminere (Det er den udgave der hedder: Opgave PDF). Når opgaven er printet og lamineret har underviseren en opgavetype som kan bruges igen og igen - og som hurtigt kan blive klar til brug. Læreren udfylder opgaven med med en whiteboardpen og sætter opgaven op et synligt og vant sted i værkstedet.

Bento med billeder

Bento med billede og lyd

Bento med billede og tekst

3 vigtige om ...

3 korte film ...

Kort film om ...

Menu

Instruktion

 


Husk fotos

Når arbejdet i værkstedet kører derudad, kan vi glemme at tage fotos. Vi kan også komme ud for, at vi ikke har aftalt hvem der skal tage billeder eller hvad det overhovedet er vigtigt at tage billeder af.

Vi har lavet en række Husk fotos-kort. Ideen er at de printes ud og lamineres. Inden man går i gang med et arbejde, aftaler holdet, hvad der skal tages billeder af og hvem der skal gøre det. Læreren skriver det på de laminerede kort med whiteboardpen og hænger de aktuelle aftaler op et vant og synligt sted.

På den måde er alle klar over aftalerne og man kan hjælpe hinanden med at huske de vigtige billeder eller film. Filen herunder indeholder Husk fotos af: Arbejdets trin, materialer, udfordringer og hvordan de bliver løst, det svære, produktet, værktøj redskaber og maskiner, kvalitetssikring, arbejdsstillinger, sikkerhed, de fede fif samt Vores fotoregler.

Husk Fotos

 


Vejleder-tools

Her viser jeg et enkelt vejlederredskab. Det tager udgangspunkt i elevens ønske om en forandring (noteres i 1). Herefter snakker man med eleven om, hvor eleven er i dag i forhold til målet (det noteres i 2). Så snakker I om de hindringer der er frem til målet (noteres i 3).

Nu skal eleven udpege max 4 personer som skal medvirke til forandringen. Når personerne er noteret for enden af hver streg (i krydset) skal eleven tage stilling til, den enkelte persons indsats. Hvor meget skal personen medvirke? Der sættes en lille streg (tæt på center = stor indsats, tæt på personens navn = lille indsats).  Nu skal der planlægges de første 3 små skridt mod forandringen (1 tiltag på hver trappetrin). Det er vigtigt, at der er tale om små opnåelige mål, som kan nås inden for 3 uger. Når man følger op på målene laver man en ny trappe med de næste 3 små trin.

Vejleder tools

 


Lav indhold til port folien og fremlæggelser med PowerPoint

Her finder du 2 skabeloner til PowerPoint som eleven kan bruge under arbejdet med port folien. Den første er lettest (1 stjerne)

Skabelonerne indeholder strukturen: Før arbejdet går i gang (gule slides) under (blå slides) efter (grønne slides). Bemærk at notefelterne er væsentlige i disse  2 skabeloner.

PowerPoint er et velegnet program til at dokumentere værkstedsarbejdet, fordi det indeholde en række værktøjer som giver eleven mange udtryksmuligheder. Programmet kan også være en god støtte ved fremlæggelser. Her kan du downloade en et slideshow, hvor jeg kort viser nogle fif.

Portfolio i PowerPoint

Portfolio i PowerPoint

 


Samtalemodel

Her følger 2 eksempler på modeller der kan støtte samtalen i værkstedsfaget. Den første passer til mange værkstedsfag (især håndværksfag) og den næste er en kommode som passer godt til Omsorg og sundhed

Samtalemodel (cirkel)

Samtalemodel (kommode)

 


Ordkort med sætningsstartere til dialogisk praksis

 

Sætnings-
startere

3 gode websites

Her kan du finde spændende undervisningsmateriale

Smag for livet (Fx podcast og metodekort)

Den grønne rygrad (Fx deres materialebank, hvor der er materiale til 9. og 10 klasse)

CoC Playful minds (Fx deres toolbox)

 


Ideer til dialoger

Hvad vil du have med på en øde ø?
Kniv, telt, tomatsuppe, ven, ild.

Hvad er mindst i orden?
At smide cigaretskod, at smide MC Donald emballage ud af vinduet, at forlade sine ting på en festival, at smide plastik i havet.

Hvad er mest naturligt?
Et glas mælk, jordbær, larver, plantebasseret hakket ”kød”.

Hvad vil du helst?
Faldskærmsudspring, dykke, elastikspring, rumraket til månen

Hvad vil du helst have i dit hjem?
1000 edderkopper, 500 rotter, 100 slanger, 50 skorpioner, 2 krokodiller.

I skal indrette en togstation som ligger 3 etager nede under jorden. Der er kun penge til en af følgende tingned i togstationen, hvad vil du vælge?
Rulletrappe, elevator, toiletter, brede perroner, højtaleranlæg.

Du sidder i bussen og pludselig står der: En gammel dame, en ung fyr med en meget tung kasse, en gravid kvinde, en person med synshandicap og et 4-årigt barn og kigger på dig. Hvem vil du give dit sæde til?

Du har 100 kr. som du skal donere til velgørenhed – hvem vil du give pengene til?
Hungersnød i Afrika
Hjemløse i Danmark
Børnehjem i Indien
Forskning i tarmkræft
Rent drikkevand i Afghanistan

Du har mistet næsten alt på grund af en oversvømmelse. Du ejer kun 300 kr, en stor madpakke, en lang og tyk frakke, en sweater, og et par sko og din barndoms bamse. Nu kommer et barn hen til dig, som er blevet efterladt og barnet græder og har kun en tynd t-shirt på. Hvad vil du gøre?

En kammerat har taget et billede af dig efter du lige er vågnet og du er meget morgengrim. Nu har han sendt billedet videre til hele din klasse. Hvad vil du gøre?
Grine af det – blive gal og skælder ud – blive ked af det, men holder mund – du lover dig selv aldrig at snakke med ham igen – lader som ingenting.

Du ser at din allerbedste veninde snupper 300 kr. fra en klassekammerat, som du ikke kender særlig godt. Hvad gør du?
Forlanger at hun deler pengene med dig.
Forlanger at hun giver pengene tilbage og siger undskyld.
Fortæller det til 2 klassekammerater som du gerne vil være venner med.
Lader som om du ikke har set det.
Fortæller  det til hendes forældre.