FGU

 


FGU


På denne side finder du en række skabeloner som er målrettet FGU. En stor del er lavet specielt til FGU Kolding & Vejen, men andre må gerne bruge dem også. Brugere fra FGU Kolding & Vejen vil opleve, at ikke alle skabeloner so vi har arbejdet med, er her endnu. Men de sidste vil blive tilføjet i den nærmeste tid.

Skabelonerne er tænkt som elevernes indre stillads - et stillads de kan støtte sig til, når de er i tvivl om, hvordan de lige gør og i nogle tilfælde også,  hvordan de kan formulere sig.

Den samme skabelon skal bruges flere gange af eleven, således eleven efterhånden forstår og husker, hvordan arbejdet kan bygges op. Når eleven bliver fortrolig med skabelonen og fx teksttypens struktur, vil eleven blive i stand til at at tilføje ekstra, lave ændringer og arbejde sig hen mod et personligt udtryk.

Metoden kan sammenlignes med mesterlæreprincippet.

 


Værkstedet

Når man arbejder i værkstederne, står det klart, at der er brug for små enkle opgaver som eleven  kan udføre mens der arbejdes i værkstedet. Derfor har vi udviklet en række enkle opgavetyper.  Materialet består af:
Opgavetyper til underviseren
- samt tilhørende skabeloner til eleverne.

Vi anbefaler at underviseren printer og laminerer alle opgavetyper og anskaffer sig en nonpermanent tusch. (Fx Staedtler, Lumocolor Non-Permanent Str F.) Nonpermanent tusch kan let fjernes med en fugtig klud og dermed kan opgavetyperne bruges igen og igen med fokus på forskelligt indhold.

Elevernes skabeloner tager udgangspunkt i billeder, lyd, film og kun lidt tekst, hvilket gør det muligt for eleverne at udtrykke tanker og viden uden nødvendigvis at bruge skriftsproget.  Skabelonerne har desuden til formål at give eleverne en tydelig struktur i deres arbejde ligesom de også afgrænser arbejdet for dem. Et fif: Husk i forbindelse med lyd og film at eleven kan interviewe underviseren, andre elever eller folk uden for skolen.

Fremgangsmåde

1
Underviseren tager udgangspunkt i dagens/ugens emne eller fokuspunkt og vælger en passende opgavetype som hun eller han udfylder med tuschen.

2
Underviseren præsenterer opgaven for eleverne. Her skal man huske at animere eleverne til at fokusere på udfordringer, overvejelser og løsninger på udfordringerne, således en del af opgaven består af refleksioner. Husk også at fortælle, hvornår opgaven skal være færdig.

3.
Eleven arbejder i værkstedet samtidig med, at der tages billeder, lydfiler, film eller evt. noter i forhold til den opgave der er stillet. Husk at Office Lens er en god app til at overføre billeder og lign. fra telefon til pc (et godt alternativ er Messenger).

4.
Eleven henter skabelonen og efterbearbejder sit materiale.

5.
Samtale med udgangspunkt i elevernes produktioner.

7.
Produktionerne indgår i elevens portefølje.

 

 

 


Opgavetyper

Her følger opgavetyper som underviseren med fordel kan printe ud og laminere. (Elev-skabelonerne er efterfølgende)

 

Til underviser
Bento med billeder

Til underviser
Bento med billede og lyd

Til underviser
Bento med billede og tekst

Til underviser
3 vigtige om ...

Til underviser
3 korte film om ...

Til underviser
Kort film om ...

Til underviser
Menu

Til underviser
Instruktion

 


Elev-skabeloner

Til eleven
Bento med billeder

Til eleven
Bento med billede og lyd

Til eleven
Bento med billede og tekst

Til eleven
3 vigtige om ...

Til eleven
3 korte film om ...

Til eleven

Kort film om ...

Til eleven
Menu

Til eleven
Instruktion

 


Lav portfolio eller præsenter portfolio

Her finder du 2 skabeloner som eleven kan bruge under arbejdet med portfolio. Skabelonerne indeholder strukturen: Før arbejdet går i gang(gule slides) under (blå slides) efter (grønne slides). Husk også at notefelterne er væsentlige i disse  2 skabeloner.

Lav portfolio

Præsenter portfolio

 


Planlæg og skriv en novelle

Planlæg en novelle

Skriv en novelle

 


Samtalemodel

Til underviser
Samtalemodel

 


Analyse

Her finder du en række klassiske analysemodeller. Da de er ret lange, er det muligt at hente dele af en analyseskabelon og hele skabelonen samlet. Dette gør det muligt kun at bruge et enkelt fokuspunkt ad gangen.

Desuden er fordelen ved netop disse analyseskabeloner, at de giver forslag til, hvordan eleven kan formulere sig. Eleven kan udvælge og bruge forslagene direkte, ændre lidt på dem eller lade sig inspirere af dem.

 

1. Personkarakteristik

Del 1

2. Personkarakteristik

Del 2

3. Personkarakteristik

Del 3

4. Personkarakteristik

Samlet

5. Analyse af novelle

    Del 1

6. Analyse af novelle

Del 2

7. Analyse af novelle

Samlet

8. Analyse af artikel

Del 1

9. Analyse af artikel

Del 2

10. Analyse af artikel

Samlet

11. Analyse af billede

Del 1

12. Analyse af billede

Del 2

13. Analyse af billede

Samlet

14. Analyse af digt

Del 1

15. Analyse af digt

Del 2

16. Anayse af digt

Del 3

17. Analyse af digt

Del 4

18. Analyse af digt

Samlet

19. Analyse af film

Del 1

20. Analyse af film

Del 2

21. Analyse af film

Del 3

22. Analyse af film

Del 4

23. Analyse af film

Samlet

24. Citater og henvisninger