Om Margit

Om Margit

 

Jeg har altid villet være lærer og har stort set altid været optaget af, hvordan jeg kan forklare andre noget, så de kan forstå og fastholde indholdet. 

Det var dog ikke ensbetydende med,  at jeg gik den lige vej til lærergerningen. Heldigvis famlede jeg rundt, var ung pige i huset, arbejdede på plejehjem, var dramalærer, havde butik, underholdt turister, rejste ud og kom hjem – uden horn, for dem havde jeg efterhånden løbet af mig. Efter mange krumspring blev jeg uddannet fra Skive Seminarium i 1997.

Mit første rigtige lærerjob var på Farsø Efterskole, som er en efterskole for unge med læse- og skrivevanskeligheder. På efterskolen mødte jeg unge mennesker som på hver deres måde kæmpede med skriftsproget. Eleverne var rigtig gode til at sætte ord på deres skoleoplevelser og læringsbesvær. Mit møde med eleverne blev meget betydningsfuldt for mig, for det gav mig viden om og indsigt i deres læringsverden. Denne viden bruger jeg hver eneste dag til at iscenesætte bedre undervisning for mine elever.

Læse- og skrivevanskeligheder og it

I mine første år på Farsø Efterskole, blev det besluttet at satse massivt på it. Det var helt nyt for os alle, men det var overkommeligt, fordi vi lærte sammen, og fordi vi kunne se, at her var noget, som virkelig kunne hjælpe vores elever.  Men der manglede digitalt undervisningsmateriale, og derfor var det nærlæggende at udvikle noget selv. Sammen med mine elever lavede jeg digitalt undervisningsmateriale, og pludselig tog det form som skriveskabeloner. Siden har jeg videreudviklet på skriveskabelonerne og der kommer fortsat nye til.

Skriveskabeloner

Når man arbejder med elever i læse- og skrivevanskeligheder, ved man også, at en af de største udfordringer er at skabe eller bevare motivationen hos eleverne. Mit bedste trick er at give eleverne succesfølelse. Det vil sige, at jeg bestræber mig på, at give undervisning og opgaver, som eleverne kan forstå og klare. Samtidig skal de også opleve, at de får noget med ud fra klasseværelset som enten er direkte brugbart, inspirerende eller stof til eftertanke. Jeg tror at det var årsagen til at skabelonerne blev til en succes for mine elever. De oplevede at de kunne klare opgaverne, de følte de lærte noget, og så fik de oplevelser med sig fra klasseværelset.

Efter ti år på efterskolen skiftede jeg til Resen skole, en folkeskole i Skive. Her var jeg klasselærer på mellemtrinnet, men havde stor kontakt til skolens øvrige klasser gennem specialundervisning og støttefunktioner.
Jeg afprøvede mine metoder og skabeloner på alle klassetrin, og jeg oplevede at de også virkede rigtig godt i normalundervisningen. Især oplevede jeg skabelonerne som et rigtig godt differentieringsværktøj.

Når jeg havde gennemgået en skabelon med en klasse, kunne nogle elever i klassen sige: ”Godt, så ved vi det, så kan vi gå i gang med at arbejde”. Andre kunne sige: ”’Vi vil gerne have skabelonen her ved siden af, så vi kan støtte os til den, når vi bliver i tvivl”. Og endelig var der en gruppe elever som gerne ville arbejde direkte i skabelonen og skrive i skabelonens kasser.

Dvs. skabelonen løste i sammenhæng med oplæsning, ordforslag, lydfiler og tale-til-tekst, klassens behov for differentiering. Alle arbejdede med det sammen, alle kom i mål med opgaven, og alle kunne tale sammen om det klassen lærte.

Jeg mener at det gode klassefællesskab er afgørende et godt skoleliv. Derfor bryder jeg mig heller ikke om, at elever skal sidde for sig selv med deres egne læringsplaner og specielle opgaver eller øvelser. Klassen skal i stedet arbejde med det samme stof, måske på lidt forskellige måder, men de skal have fælles oplevelser, som de kan tale med hinanden om.

I 2011 valgte jeg at blive selvstændig og har siden undervist lærere over hele landet i kompenserende it og skriveskabeloner. Ind imellem underviser jeg også elever. Denne del er vigtig for mig, fordi jeg ikke vil glemme, hvor svært det er, at være den gode underviser som favner alle elever i klasseværelset.

Min erfaring er blevet til i samarbejde med alle dejlige elever, engagerede kollegaer og forældre der har krydset min vej, og jeg håber, at mit arbejde kan være til inspiration for undervisere, og bidrage til at eleverne får succes med læring.

Margit Gade

 

Født 1966
Skive Seminarium 1997
PD i specialpædagogik/læsevanskeligheder 2004

Udgivelser:
Kompensatorisk it, it-hjælpemidler i undervisningen, Forlag Malling Beck 2006
Dansk med it, Vis mig hvordan! Akademisk Forlag 2012
Skabeloner – strategier og stilladser til skolearbejdet, Forlaget Hjarbæk, 2017
Skabeloner – til skriftlig fremstilling i dansk  7., 8. og 9. klasse, Forlaget Hjarbæk ,2019