Proces


OBS
Om Word-Online

Når du henter en word-online skabelon, vil du blive bedt om en adgangskode. Koden er: xxx
Dette er indført for at tilgodese alle typer onedrive-kontoer. Virker det mod forventning ikke, vil jeg gerne, at du skriver til til mig på: kontakt@margitgade.dk


Proces

(andre skabeloner som endnu ikke er udgivet i mine bøger)

1. Nyt ord

Jeg vil lære et nyt ord

2. Over- og underbegreber

Jeg vil forstå
begreber

3. Nyt stof 1

Jeg vil huske,
det jeg læser