Mig og min lærer

Kursus

Mig og min lærer

 

Det er min erfaring, at det for mange lærere er svært, at få integreret it-værktøjer og gode arbejdsmåder i den ordblinde elevs skolehverdag
– derfor dette særlige kursus hvor lærer og elev kommer på kursus sammen. På kurset får lærer og elev vejledning til den enkelte elev samt ideer til, hvordan de kan gøre i klasseværelset.

Kurset kan fokusere på et udvalgt emne (fx Lær et program eller Prøverne), men uanset hvad vi vælger at fokusere på, har kurset nogenlunde samme struktur:
Først vil deltagerne få et overblik over de muligheder, der findes for at kompensere og støtte. Bagefter vil vi i fællesskab undersøge, hvad der fremover kan være gode værktøjer og arbejdsmåder for den enkelte elev.
Til sidst afprøver vi et forløb som kan gentages i klassen.

5 timer. Max 10 lærere + 10 elever (dog kan en lærer medbringe 2 elever, men det samlede antal deltager kan max være 21).  Pris 10.950 kr. + kørsel + moms.