Skriveskabeloner

Kursus eller foredrag

Skriveskabeloner

- når hukommelse, overblik og struktur driller

Kurset handler om hvordan skabeloner kan støtte og udvikle elevernes handlingsmønstre og produktioner. Skabeloner er fremragende i undervisningen, fordi de på en enkel måde

kan konkretisere og fastholde undervisningen. Fx ved hjælp af ledetråde, påbegyndtesætninger og skabelonens visuelle opbygning.

Det kræver kun kort forberedelsestid at bruge skabeloner i undervisningen, og skabelonerne er velegnet i almenundervisningen, hvor der ofte er brug for at kunne differentiere.

Centrale emner:

  • Skabelonernes muligheder
  • Stilladsering
  • Strategier
  • Praktiske it-færdigheder
  • Didaktiske og pædagogiske overvejelser

Deltagerne får indsigt i stor mængde skabeloner, som de frit kan benytte fremover.