prøver

Folkeskolens prøver i 9. og 10. klasse

Der er indført midlertidige regler om lokal fleksibilitet ved folkeskolens mundtlige prøver i 8. klasse og 9. klasse i prøveterminen maj-juni 2022. Reglerne er fastsat i bekendtgørelse nr. 2030 af 10. november 2021 (retsinformation.dk), og giver skoler mulighed for ved mundtlige prøver at tage højde for den undervisning, som er foregået som nødundervisning uden fysisk fremmøde.

Nye prøvevejledninger er blevet offentliggjort

Prøvevejledningerne er revideret med det formål, at de skal være mere kortfattede, overskuelige og præcise samt mere ens på tværs af fagene. Se de nye vejledninger her

Se webinar og få præsenteret ændringerne

I november 2021 afholdt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet en række webinarer, hvor de nye prøvevejledninger blev præsenteret. Du kan se eller gense webinarerne her

Find mere information på EMU respons.

Her kan alle undervisere i grundskolen få vejledning om fag og prøver fra læringskonsulenterne. Gå til EMU-repsons

Prøve og særlige vilkår

Hvis en elev er ordblind eller har en anden funktionsnedsættelse kan det give adgang til prøve på særlige vilkår. En funktionsnedsættelse kan fx være ordblindhed, synshandicap, hørehandicap, talevanskeligheder, stammen, løbsk tale eller akutte skader. Her kan du læse om prøver på særlige vilkår samt fritagelse.

Vær opmærksom på at UVM i  maj 2021 udsendte nogle tilføjelser/justeringer til vejledningen om prøve på særlige vilkår og ordblindhed. Du finder det under afsnittet: Særligt for ordblinde.

Vil du vide om dine it-værktøjer virker sammen med prøverne, kan du læse om det her.

 

Om ordblindetest

Hvis en elev har læsevanskeligheder, og der er mistanke om at vanskelighederne kan skyldes ordblindhed, skal skolens leder tilbyde en ordblindetest med henblik på at afdække elevens læsevanskeligheder. Tilbuddet gives fra den 1. marts på 3. klassetrin efter samråd med eleven og forældrene.

Elever på fri- og privatskoler kan også tilbydes en ordblindetest via skolelederen.

Testen udføres typisk af skolens læsevejleder eller kommunens læsekonsulent (PPR) og tager ca. 30 – 45 minutter

Læs mere om testen her