prøver

Folkeskolens prøver i 9. og 10. klasse

Her kan du læse reglerne for folkeskolens prøver. Reglerne gælder for alle skoleformer der afholder folkeskolens prøver.   Bekendtgørelse nr. 1224 af 31. august 2022 (retsinformation.dk)

Prøvevejledninger

På denne side finder du vejledninger til hvert af folkeskolens fag, hvor der afholdes prøver.

Find mere information på EMU respons.

Her kan alle undervisere i grundskolen få vejledning om fag og prøver fra læringskonsulenterne. Gå til EMU-repsons

Prøve og særlige vilkår

Hvis en elev er ordblind eller har en anden funktionsnedsættelse kan det give adgang til prøve på særlige vilkår. En funktionsnedsættelse kan fx være ordblindhed, synshandicap, hørehandicap, talevanskeligheder, stammen, løbsk tale eller akutte skader. Her kan du læse om prøver på særlige vilkår samt fritagelse.

Særligt for ordblinde

Vær opmærksom på at UVM i  maj 2021 udsendte nogle tilføjelser/justeringer til vejledningen om prøve på særlige vilkår og ordblindhed. Se her

Vil du vide om dine it-værktøjer virker sammen med prøverne, kan du læse om det her.

 

Om ordblindetest

Hvis en elev har læsevanskeligheder, og der er mistanke om at vanskelighederne kan skyldes ordblindhed, skal skolens leder tilbyde en ordblindetest med henblik på at afdække elevens læsevanskeligheder. Tilbuddet gives fra den 1. marts på 3. klassetrin efter samråd med eleven og forældrene.

Elever på fri- og privatskoler kan også tilbydes en ordblindetest via skolelederen.

Testen udføres typisk af skolens læsevejleder eller kommunens læsekonsulent (PPR) og tager ca. 30 – 45 minutter

Læs mere om testen her